Kosiarz - robotnik ogrodniczo-gospodarczy (nr 0838)