Koordynator serwisu rynków eksportowych z językiem niemieckim