Koordynator projektów z językiem angielskim junior(nr 0011)