Koordynator projektów w dziale technicznym (komputerowa obróbka tekstu) (nr 4513)