Koordynator projektów w dziale technicznym (dtp) (nr 3749)