Koordynator / Koordynatorka Zespołu Sprzedaży w Sieci Zewnętrznej (Region Zachodni)