Konserwator urządzeń i sieci teletechnicznych (nr 0806)