Kierownik sekcji - sekcji technicznego utrzymania nieruchomości wydziału eksploatacji nieruchomości w rejonowym zarządzie infrastruktury w bydgoszczy (nr 0015)