Kierownik sekcji - sekcji technicznego utrzymania nieruchomości wydziału eksploatacji nieruchomości (nr 3551)