Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) (nr 3671)