Inżynier projektowania i konfiguracji transmisji optycznej