Inspektor wojewódzki w wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej(nr 2965)