Inspektor w Wydziale Administrowania Kredytami Gospodarczymi