Funkcyjny pracownik produkcyjny w przetwórstwie rybnym (nr 1406)