Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych (nr 3565)