Elektromonter - praca zespole serwisowym północ w nowej wsi wielkiej (nr 2414)