Dyspozytor medyczny w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego(nr 3756)