Dyrektor Regionu w linii biznesowej pojazdów pow. 3,5t