Diagnosta laboratoryjny w zakładzie anatomii patologicznej (nr 1976)