Diagnosta laboratoryjny w zakładzie anatomii patologicznej (nr 0001)