Czynności związane szyciem przy produkcji mebli (nr 2445)