Czynności w zakresie prac prostych produkcji i pakowania(nr 0278)