Czynności w zakresie prac prostych, produkcji i pakowania