Automatyk - praca zespole serwisowym północ w nowej wsi wielkiej (nr 2415)