Agent ubezpieczeniowy - oferta w ramach doposażenia stanowiska pracy (nr 0167)