Robotnik transportowy sekcji wsparcia technicznego wydziału transportu(nr 4189)