Robotnik gospodarczy w Dziale Administracyjno - Gospodarczym CM