Pracownik obsługi stacji paliw - oferta w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w pup (nr 0763)