Pracownik gospodarczy przy segregacji odpadów kom. i prac oczyszcz.miasta- 2 - uzupełnienie