Nauczyciel informatyki przedmiotów zawodowych(nr 4118)