Koordynator ds. utrzymania kotłowni gazowo-olejowej oraz sieci i instalacji ciepłowniczych(nr 3648)