Konserwator urządzeń i sieci teletechnicznych(nr 1433)