Konserwator urządzeń elektro-energetycznych (nr 1408)