Elektromechanik lub mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych