Dyspozytor medyczny w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego(nr 2787)