Czynności w zakresie rekrutacji pracowników rynku azjatyckiego(nr 4535)