Czynności w zakresie prac prostych produkcji i pakowania(nr 3659)